Centre for Economic and Regional Studies HAS
Institute of World Economics
Listed as one of the "Top International Economic Think Tanks"
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2017. március 31.

Az MTA KRTK munkatársainak szolidaritási nyilatkozata a CEU-val

A március 28-án benyújtott T/14686. számú törvényjavaslat el akarja lehetetleníteni a Közép-európai Egyetem (CEU) további működését Magyarországon. Mi, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK) dolgozói tiltakozásunkat fejezzük ki a törvényjavaslat ellen, és szolidaritásunkat fejezzük ki az egyetem dolgozóival és diákjaival.

Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának kutatói közül többen szereztek a CEU-n mester- vagy doktori fokozatot, többek között a közgazdaságtudomány, a szociológia és a történettudomány területén. Több munkatársunk tanított és tanít az egyetemen, részt vesznek a CEU-n koordinált kutatásokban vagy CEU-s kutatókat hívnak meg résztvevőként saját kutatásaikba, tartanak előadásokat, szerveznek közös konferenciákat, és írnak közös publikációkat. Kutatóközpontunk mindhárom intézete (a Közgazdaságtudományi Intézet, a Regionális Kutatások Intézete és a Világgazdasági Intézet) rendszeres munkakapcsolatban áll a CEU különböző intézeteivel, így például a Center for European Neighborhood Studies-zal, a Centre for Policy Studies-zal, a Department of Economics-szal és a Department of Sociology and Social Anthropology-val.

Az MTA KRTK-ban művelt valamennyi társadalom- és gazdaságtudományi szakterület számára hatalmas veszteség volna, ha a CEU-ban dolgozó kollégáinkkal a jövőben nem tervezhetnénk és nem végezhetnénk közös kutatásokat, ha nem segíthetnénk egymást adatbázisok közös összeállításával vagy empirikus vizsgálatok közös megvalósításával; ha le kellene mondanunk arról, hogy közösen szervezzünk konferenciákat, ha könyvtárközi kölcsönzéssel nem férhetnénk hozzá a CEU könyvtárának Magyarországon sok szempontból egyedülálló gyűjteményéhez, ha nem vehetnénk fel új munkatársakat a CEU-n végzett kiváló fiatal kollégák soraiból.

A CEU további működését veszélyeztető törvényjavaslat egyike a tudományos és oktatási rendszerbe való azon beavatkozásoknak, amelyek a következmények alapos mérlegelése nélkül születtek.
Mindebből következően támogatjuk a CEU minden olyan törekvését, amely a fent említett törvényjavaslat visszavonására irányul.
 
Békéscsaba–Budapest–Győr–Kecskemét–Pécs-Székesfehérvár, 2017. március 31.


A nyilatkozat magyar és angol nyelvű verziói pdf-ben, az aláírók neveivel együtt az alábbi ikonokra kattintva érhetőek el.
Csatolt fájlok