Centre for Economic and Regional Studies HAS
Institute of World Economics
Listed as one of the "Top International Economic Think Tanks"
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2017. november 25.

A szervezett kapitalizmus kettős válsága

Szerző: Artner Annamária

In: Unitas Multiplex. Ünnepi  tanulmányok  Szigeti  Péter  65.  születésnapjára. Gondolat  Kiadó  –  SzE  DFK,  Budapest–Győr,  2017, 18-25. o.
http://jet.sze.hu/images/+%20117/Szigeti%20P%C3%A9ter%20%C3%BCnnepi%20k%C3%B6tet%20Szerk::%20Tak%C3%A1cs%20P%C3%A9ter%20.pdf