MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2017" egyike
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2018. július 20.

Fiatal kutatót keresünk

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet

tudományos segédmunkatárs / fiatal kutató munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2+2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: A fejlődésgazdaságtan legújabb kérdései, megközelítései. A Világgazdasági Intézet egyik legjelentősebb kutatási irányvonalát képviselik a fejlődés-gazdaságtani kutatások, több átfogóbb jellegű - pl. feltörekvő országokat, fejlesztő államot vizsgáló - kutatás is zajlik most a Fejlődés-gazdaságtani Kutatócsoport munkatársainak vezetésével. Vannak azonban továbbra is ezidáig lefedetlen kutatási témák e nagyobb témakörön belül. Ilyen témák a teljesség igénye nélkül például az egyenlőtlenség, a demográfia, a gender és fejlődés kapcsolata, illetve a feltörekvő országok új típusú fejlesztési programjai is. Az új fiatal kutató - a már futó kutatási projektekben való részvétel mellett - e témakörök kutatásába kapcsolódhatna be intézetünkben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, MA, MSc szakirányú végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában,
 • A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről szóló a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata alapján felső korhatár 30 év, MTA elnökének engedélyével 35 év (további részletek, információk telefonon kérhetőek);
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A meghirdetett kutatási témával kapcsolatos tanulmányok, korábbi kutatások, publikációk, szakdolgozat;
 • További nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Legfeljebb egy oldal terjedelmű kutatási koncepció-javaslat,
 • Két ajánló neve és elérhetősége,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat;
 • Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máder Edit nyújt, a 06-30-816-4286-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Máder Edit részére a mader.edit@krtk.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat a főigazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tkcg9whcf5