MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2017" egyike
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2018. szeptember 14.

Munkatársat keresünk fiatal kutatói pozícióba

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja (MTA KRTK) pályázatot hirdet az MTA KRTK Világgazdasági Intézeténél tudományos segédmunkatárs / fiatal kutató munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony, mely további két évvel meghosszabbítható.

Kutatási témakör: "A fejlődésgazdaságtan legújabb kérdései, megközelítései"
A Világgazdasági Intézet egyik legjelentősebb kutatási irányvonalát képviselik a fejlődés-gazdaságtani kutatások, több átfogóbb jellegű - pl. feltörekvő országokat, fejlesztő államot vizsgáló - kutatás is zajlik most a Fejlődés-gazdaságtani Kutatócsoport munkatársainak vezetésével. Vannak azonban továbbra is ezidáig lefedetlen kutatási témák e nagyobb témakörön belül. Ilyen témák a teljesség igénye nélkül például az egyenlőtlenség, a demográfia, a gender és fejlődés kapcsolata, illetve a feltörekvő országok új típusú fejlesztési programjai is. Az új fiatal kutató - a már futó kutatási projektekben való részvétel mellett - e témakörök kutatásába is bekapcsolódhatna intézetünkben.

Főbb pályázati feltételek:

  • Egyetem, MA, MSc szakirányú végzettség
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
  • Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Máder Edit részére a mader.edit@krtk.mta.hu e-mail címen keresztül

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. szeptember 21.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be

További részletek (benyújtandó iratok, igazolások és további pályázati feltételek): https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tlye6eknd9