Centre for Economic and Regional Studies HAS
Institute of World Economics
Listed as one of the "Top International Economic Think Tanks"
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2018. szeptember 14.

Munkatársat keresünk fiatal kutatói pozícióba

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja (MTA KRTK) pályázatot hirdet az MTA KRTK Világgazdasági Intézeténél tudományos segédmunkatárs / fiatal kutató munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony, mely további két évvel meghosszabbítható.

Kutatási témakör: "A fejlődésgazdaságtan legújabb kérdései, megközelítései"
A Világgazdasági Intézet egyik legjelentősebb kutatási irányvonalát képviselik a fejlődés-gazdaságtani kutatások, több átfogóbb jellegű - pl. feltörekvő országokat, fejlesztő államot vizsgáló - kutatás is zajlik most a Fejlődés-gazdaságtani Kutatócsoport munkatársainak vezetésével. Vannak azonban továbbra is ezidáig lefedetlen kutatási témák e nagyobb témakörön belül. Ilyen témák a teljesség igénye nélkül például az egyenlőtlenség, a demográfia, a gender és fejlődés kapcsolata, illetve a feltörekvő országok új típusú fejlesztési programjai is. Az új fiatal kutató - a már futó kutatási projektekben való részvétel mellett - e témakörök kutatásába is bekapcsolódhatna intézetünkben.

Főbb pályázati feltételek:

  • Egyetem, MA, MSc szakirányú végzettség
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
  • Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Máder Edit részére a mader.edit@krtk.mta.hu e-mail címen keresztül

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. szeptember 21.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be

További részletek (benyújtandó iratok, igazolások és további pályázati feltételek): https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tlye6eknd9