Centre for Economic and Regional Studies HAS
Institute of World Economics
Listed as one of the "Top International Economic Think Tanks"
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2018. június 11.

Fiatal kutatót keresünk

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2+2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: A fejlődésgazdaságtan legújabb kérdései, megközelítései. A Világgazdasági Intézet egyik legjelentősebb kutatási irányvonalát képviselik a fejlődés-gazdaságtani kutatások, több átfogóbb jellegű - pl. feltörekvő országokat, fejlesztő államot vizsgáló - kutatás is zajlik most a Fejlődés-gazdaságtani Kutatócsoport munkatársainak vezetésével. Vannak azonban továbbra is ezidáig lefedetlen kutatási témák e nagyobb témakörön belül. Ilyen témák a teljesség igénye nélkül például az egyenlőtlenség, a demográfia, a gender és fejlődés kapcsolata, illetve a feltörekvő országok új típusú fejlesztési programjai is. Az új fiatal kutató - a már futó kutatási projektekben való részvétel mellett - e témakörök kutatásába kapcsolódhatna be intézetünkben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, MA, MSc szakirányú végzettség,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában,

•         a fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről szóló a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata alapján felső korhatár 30 év, MTA elnökének engedélyével 35 év (további részletek, információk telefonon kérhetőek),

•         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         A meghirdetett kutatási témával kapcsolatos tanulmányok, korábbi kutatások, publikációk, szakdolgozat,

•         További nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz,

•         Legfeljebb egy oldal terjedelmű kutatási koncepció-javaslat,

•         Két ajánló neve és elérhetősége,

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata,

•         A Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

•         Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Franta Andrea nyújt, a 06-30-470-3756 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Máder Edit részére a mader.edit@krtk.mta.hu email címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat a főigazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=th3b1i1ne5