MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2017" egyike
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2018. június 11.

Fiatal kutatót keresünk

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2+2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: A fejlődésgazdaságtan legújabb kérdései, megközelítései. A Világgazdasági Intézet egyik legjelentősebb kutatási irányvonalát képviselik a fejlődés-gazdaságtani kutatások, több átfogóbb jellegű - pl. feltörekvő országokat, fejlesztő államot vizsgáló - kutatás is zajlik most a Fejlődés-gazdaságtani Kutatócsoport munkatársainak vezetésével. Vannak azonban továbbra is ezidáig lefedetlen kutatási témák e nagyobb témakörön belül. Ilyen témák a teljesség igénye nélkül például az egyenlőtlenség, a demográfia, a gender és fejlődés kapcsolata, illetve a feltörekvő országok új típusú fejlesztési programjai is. Az új fiatal kutató - a már futó kutatási projektekben való részvétel mellett - e témakörök kutatásába kapcsolódhatna be intézetünkben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, MA, MSc szakirányú végzettség,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában,

•         a fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről szóló a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata alapján felső korhatár 30 év, MTA elnökének engedélyével 35 év (további részletek, információk telefonon kérhetőek),

•         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         A meghirdetett kutatási témával kapcsolatos tanulmányok, korábbi kutatások, publikációk, szakdolgozat,

•         További nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz,

•         Legfeljebb egy oldal terjedelmű kutatási koncepció-javaslat,

•         Két ajánló neve és elérhetősége,

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata,

•         A Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

•         Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Franta Andrea nyújt, a 06-30-470-3756 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Máder Edit részére a mader.edit@krtk.mta.hu email címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat a főigazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=th3b1i1ne5