MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2017" egyike
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2019. január 23.

A marxista közgazdaságtan alapjai és relevanciája napjainkban

A marxista közgazdaságtan alapjai és relevanciája napjainkban

Szerző: Artner Annamária

In: Antal  A.  –  Földes Gy. – Kiss V. (szerk.): Marx... Interpretációk, irányzatok, iskolák. Napvilág Kiadó, Budapest, 2018. 143-159. o.

https://napvilagkiado.eu/product/marx-interpretaciok-iranyzatok-iskolak/