Centre for Economic and Regional Studies
Institute of World Economics
Listed as one of the "Top International Economic Think Tanks"
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2020. április 17.

Simai Mihály 90 éves

Simai Mihály professzor úr évtizedeken át volt a Világgazdasági Kutató Intézet vezetője, egy olyan időszakban, amikor a gazdaságpolitikai döntéshozók fontosnak tartották megismerni a kutatók véleményét és megfelelő körülményeket biztosítottak az alapkutatásokhoz. Intézetünk ebben az időszakban került a nemzetközi összehasonlító kutatásokat és fejlődéstanulmányokat végző intézmények elismert elitjébe.

Akadémikusként a közgazdaságtudomány magyarországi művelésének előrevitelében kiemelkedő érdemeket szerzett. Tudományos pályáján mindvégig, mind a mai napig megőrizte érdeklődését, kíváncsiságát, és friss szemmel, naprakészen követte és követi a világgazdaság eseményeit, a közgazdasági elméletek, a gazdaságpolitikai irányzatok változását. Hosszú és változatos életpályájának fontos része volt hazánk képviselete nemzetközi szervezetekben, mindenekelőtt az ENSz különböző részlegeiben.

Sok intézeti kolléga szakmai karrierje indult el az ő személyes felügyelete mellett. 90. születésnapján köszöntik most a Világgazdasági Intézet kollégái!

A jeles alkalomra készült tanulmánykötet hamarosan elérhető lesz, amelyről természetesen ismét hírt adunk.