Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2020. november 20.

A hazai vállalati innováció eredményei a jövő autózásában: Magyarország helye...

A hazai vállalati innováció eredményei a jövő autózásában: Magyarország helye az autóipar globális értékláncában

Szerző: Túry Gábor

In: Katona Klára (szerk.): Növekedésösztönzési kísérletek és kudarcok * A növekedés új kihívásai a tudásalapú gazdaságban. Heller Farkas Könyvek 6. Pázmány Press, Budapest, 2020. pp. 105-124.

http://jak.ppke.hu/uploads/collection/478/file/Novekedesosztonzesi_kiserletek_Heller_6_2020.pdf?fbclid=IwAR1hCCnwSXX63SerQRS9Y_4MbYQWAcyt6W6Fk3cHTrBTW4hLPP-LVtFhKks