Centre for Economic and Regional Studies
Institute of World Economics
Listed as one of the "Top International Economic Think Tanks"
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2020. november 20.

A hazai vállalati innováció eredményei a jövő autózásában: Magyarország helye...

A hazai vállalati innováció eredményei a jövő autózásában: Magyarország helye az autóipar globális értékláncában

Szerző: Túry Gábor

In: Katona Klára (szerk.): Növekedésösztönzési kísérletek és kudarcok * A növekedés új kihívásai a tudásalapú gazdaságban. Heller Farkas Könyvek 6. Pázmány Press, Budapest, 2020. pp. 105-124.

http://jak.ppke.hu/uploads/collection/478/file/Novekedesosztonzesi_kiserletek_Heller_6_2020.pdf?fbclid=IwAR1hCCnwSXX63SerQRS9Y_4MbYQWAcyt6W6Fk3cHTrBTW4hLPP-LVtFhKks