Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2021. január 28.

Irán és az ázsiai nagyhatalmak: konnektivitás és aszimmetrikus egymásrautaltság

Irán és az ázsiai nagyhatalmak: konnektivitás és aszimmetrikus egymásrautaltság

Szerző: N. Rózsa Erzsébet

In: Külügyi Szemle, XIX. évfolyam, 2020. különszám, 108-138. o.