Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Somai Miklós

Somai Miklós

Személyes adatok

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Születési hely: Budapest
E-mail:

Kutatási terület

EU közös agrárpolitika

EU közös költségvetés

Francia gazdaság

Szlovén gazdaság

Autóipar

Tanulmányok

2000 – 2003 Szent István Egyetem, Gödöllő, Doktori Iskola, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok (PhD)

1982 – 1987 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külgazdasági Szak (MA)

Munkatapasztalat

1989 – MTA Világgazdasági Kutatóintézet – tudományos munkatárs, majd főmunkatárs

1988– 1989 Comporgan – szerkesztő 

1987 – 1988 MTA Világgazdasági Kutatóintézet – tudományos segédmunkatárs 

1987 – 1987 MAHART, Duna Bizottság – nemzetközi előadó 

Nyelvismeret

Francia

Angol

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Somai Miklós: Is France's economy a real danger for the European integration? UNIA EUROPEJSKA.PL -:(3) pp. 7-16, 2013

Somai Miklós: Hogyan szolgálja az új Közös Agrárpolitika a világ élelmezését? In: Kiss J (szerk.) Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói (ISBN:978-963-301-595-7) Budapest: MTA KRTK Világgazdasági Intézet, pp. 27-56, 2013

Somai Miklós: EU-budget: Less money, less Europe? The new MFF seen from the new member states perspective, UNIA EUROPEJSKA.PL -:(1 (218)) pp. 13-21, 2013

Somai Miklós: Slovenia, In: Vida K (ed.) Strategic issues for the EU10 countries: main positions and implications for EU policy-making (ISBN:978-963-301-585-8) Budapest: MTA KRTK Világgazdasági Intézet, 2012. pp. 251-278, 2012

Somai Miklós – Vida Krisztina: A view from Hungary: Hungary and the EU's multiannual financial framework for 2014-2020, In: Marinov K (ed.) Multiannual financial framework 2014-2020: review of the new member states' positions : the case of Bulgaria, (ISBN:978-954-9359-10) Sofia: Economic Policy Institute; Hanns Seidel Foundation, pp. 37-51, 2012

Kőrösi István – Somai Miklós: Németország és Franciaország belső és EU-szintű adósságmenedzselési politikája EURÓPAI TÜKÖR 17:(2) pp. 39-69, 2012

Mészáros Andor - Halász Iván - Somai Miklós: A mai Szlovénia, bevezetés a modern Szlovénia tanulmányozásába, Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Szlovén-Magyar Üzletemberek Egyesülete, Esztergom-Budapest, 2011

Somai Miklós: EU-transfers and the next financial framework, Eastern Journal of European Studies (EJES) Volume 2, Issue 2, December, 2011

Somai Miklós: Autóipar és válság, A globális válság: hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások 3.kötet: A válság hatása néhány kiemelt gazdasági tevékenységre, Szalavetz Andrea (szerk.), Budapest MTA VKI, 2009

Somai Miklós:  France (4.2.), The UK (4.3.), Tamás Szemlér and Jonas Eriksson: The Budget Review: Mapping the Positions of Member States – SIEPS 2008:2 – Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm, April 2008, ISSN 1651-8942, ISBN 91-85129-54-2, pp. 67-84., 2008