MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2016" egyike
(2016 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Szalavetz Andrea

Szalavetz Andrea

Személyes adatok

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Születési hely: Budapest
Telefonszám: +36308488068
E-mail:

Kutatási terület

A K+F és az innováció gazdaságtana, 

Technológiai fejlődés, 

Tudomány- és technológiapolitika

Tanulmányok

1983-1988   Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok szak

1991   kandidátusi disszertáció: A Reagan-korszak az amerikai gazdaságtörténetben

Munkatapasztalat

2012 -   MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet (tudományos főmunkatárs)

1994-2012   MTA Világgazdasági Kutató Intézet (tudományos főmunkatárs)

1993-1994Hill and Knowlton Kft. 

1991-1993International Business School Budapest, főiskolai tanár: makroökonómia, vállalatgazdaságtan, politológia

1988-1991   MTA Világgazdasági Kutató Intézet (MTA TMB ösztöndíjas)

Nyelvismeret

Angol: felsőszintű

Francia, német: középszintű

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Az információtechnológiai forradalom és a felzárkózó gazdaságok. Kossuth, Budapest, 2004

A fejlesztő állam tudomány- és technológiapolitikája. In: Csáki, G. (szerk.) A látható kéz. A fejlesztő állam a globalizációban. Budapest: Napvilág Kiadó, 2009 pp. 201-235

From industrial capitalism to intellectual capitalism – The bumpy road to a knowledge-based economy in Hungary. In: Piech, K. – Radosevic, S. (eds.) [2006]: The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries.  Palgrave Macmillan, (pp. 183-200)

Micro-level aspects of knowledge-based development: Measuring quality-based upgrading in MNCs Hungarian subsidiaries, International Journal of Knowledge-Based Development, vol. 3, No. 3, 2012

An atypical relation between structural change and changes in labour input: Hungary in an international comparison. Hungarian Statistical Review, 2007 Special number 11 pp. 24-42

Structural transformation of the capital stock and capital-saving technical change. Acta Oeconomica, vol. 57, No. 3 pp. 263-279, 2007

Physical capital stock, technological upgrading and modernisation in Hungary. Acta Oeconomica, vol. 55, No. 2, 2005

Innovációvezérelt növekedés? Közgazdasági Szemle, 58. évf. 5. szám, 2011

A nanotechnológiai és az új ipari forradalom. Külgazdaság, 2005/11-12

Gazdasági szerkezet, termelékenység és fejlettség. Fejlesztés és Finanszírozás, 2005/1