Centre for Economic and Regional Studies HAS
Institute of World Economics
Listed as one of the "Top International Economic Think Tanks"
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Csaba Weiner

Csaba Weiner

Personal details

Position: senior research fellow
Date of birth: 1979
Phone: +3613092643
E-mail:

Fields of research

Factors and perspectives of the development of the Russian economy

Russia in the transforming world energy economy, with special attention to the Russian gas and oil industry

Development of the international relations of Russia after the change of regime

Foreign direct investment in and from Russia

Present situation and future perspectives in the relationship between Russia and Hungary

Education and degrees

2004–2010:   Ph.D. in Regional Sciences, Doctoral School for Regional and Economic Sciences, Széchenyi István University, Győr, Hungary

2000–2003:   M.A. in Economics, Széchenyi István University, Győr, Comparative Economics

1997–2000:   B.A. in Economics, Széchenyi István College, Győr, Vehicle Management

1999–2003:   Member, Kautz Gyula College for Advanced Studies, Győr

Work experience

2012–   Senior Research Fellow, Institute of World Economics (IWE), Research Centre for Economic and Regional Studies (RCERS), Hungarian Academy of Sciences (HAS), Budapest, Hungary

2011   Senior Research Fellow, Institute for World Economics (IWE), HAS, Budapest

2006–2011   Research Fellow, IWE HAS

2003–2006   Assistant Research Fellow, IWE HAS

2002–2003   Civil Servant, Department of Social Sciences, Széchenyi István University, Győr

Language skills

English, Russian

Selected publications

 MTMT link: Link to MTMT website

Kalotay, K., Éltető, A., Sass, M., Weiner, Cs., Russian Capital in the Visegrád Countries, Working Papers, Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, No. 210, December 2014

Weiner, Cs., The Contest for Gas Resources and Markets in Post-Soviet Space: Dependence and Diversification, Kihívások/Challenges series, Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, No. 212, May 2014

Weiner, Cs., Central and Eastern Europe’s Dependence on Russian Gas, Western CIS Transit States and the Quest for Diversification through the Southern Corridor, Working Papers, IWE RCERS HAS, Budapest, No. 201, May 2013

Farkas, P., Meisel, S. & Weiner, Cs. (eds.), Elveszett illúziók. A világgazdaság tartós válságáról. Tanulmánykötet Fóti Gábor kollégánk emlékére (Lost illusions: On the long lasting crisis of the world economy: Studies in memory of our late colleague Gábor Fóti), IWE, RCERS, HAS, Budapest, 2012

Weiner, Cs., ‘Foreign direct investments in Russia and the Hungarian-based investors’, Ikonomicheski izsledvaniya (Economic Studies), No. 2/2011, pp. 104–115.

Weiner, Cs., ‘Az orosz gázipar helye a világban a 2010-es évek elején’ (The place of Russian gas industry in the world at the beginning of the 2010s), Limes, No. 3/2011, pp. 121–140.

Weiner, Cs., ‘Az orosz társaságok külföldi tőkekihelyezéseinek alakulása a világon és az orosz befektetők magyarországi jelenléte’ (The evolution of the outward foreign direct investment of the Russian companies in the world and the presence of Russian investors in Hungary), in M. Simai (ed.), Oroszország két világ között (Russia between two worlds), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, pp. 245–303.

Weiner, Cs., ‘Közvetlen külföldi tőkeberuházások Oroszországban, kitekintéssel az oroszországi magyar befektetőkre’ (Foreign direct investment in Russia, with a look at Hungarian investors), in M. Simai (ed.), Oroszország két világ között (Russia between two worlds), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, pp. 305–355.

Weiner, Cs., ‘Oroszország a világ átalakuló energiagazdálkodásában. Az orosz gáz-, olaj- és szénipar a XXI. század első évtizedének végén’ (Russia in the transforming world energy economy: The Russian gas, oil and coal industry at the end of the first decade of the 21st century), in M. Simai (ed.), Oroszország két világ között (Russia between two worlds), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, pp. 357–431.

Weiner, Cs., ‘A válság hatása az orosz gazdaságra és államra’ (The impact of the economic crisis on the Russian economy and state), in Zs. Ludvig & S. Meisel (eds.), Gazdasági válság a posztszovjet térségben. Oroszország, Belorusszia és Közép-Ázsia. Kelet-Európa tanulmányok VIII. szám (Economic crisis in the post-Soviet space: Russia, Belarus and Central Asia [East European Studies, No. 8]), IWE HAS, Budapest, 2011, pp. 44–112.

Weiner, Cs., ‘A világgazdasági válság hatása Oroszországra – az orosz válságkezelő intézkedések’ (Impact of the global economic crisis on Russia: Russian crisis management measures), in Cs. Weiner (ed.): A globális válság: hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások 7. kötet. Válság Oroszországban és Ukrajnában: eltérő válságkezelési lehetőségek (The global crisis: Impacts, economic policy answers and outlooks, Vol. 7. Crisis in Russia and Ukraine: Different possibilities of crisis management), IWE HAS, Budapest, 2009, pp. 7–90.

Weiner, Cs., ‘Az orosz olajszektor helyzete és perspektívái’ (Current situation and perspectives of the Russian oil sector), in T. Novák (ed.), Kelet-Európa Tanulmányok III. szám. Sikerek és kudarcok: a FÁK-térség energetikai és integrációs dilemmái (Studies on Eastern Europe No. 3. Successes and failures: Energy and integration dilemmas in the CIS region), IWE HAS, Budapest, 2008, pp. 93–168.

Weiner, Cs., Russian FDI in Central and Eastern European countries: Opportunities and threats, Working Papers, IWE HAS, Budapest, No. 168, April 2006

Weiner, Cs., Oroszország gazdasága a XXI. század elején. Függőség (The economy of Russia at the beginning of the 21st century: Dependence), Műhelytanulmányok (Workshop Studies series), IWE HAS, Budapest, No. 60, July 2004