MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2017" egyike
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Weiner Csaba

Weiner Csaba

Személyes adatok

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Születési idő: 1979
Telefonszám: +3613092643
E-mail:

Kutatási terület

Az orosz gazdaság fejlődésének tényezői és távlata

Oroszország a világ átalakuló energiagazdálkodásában, különös tekintettel az olaj- és gázszektorra

Oroszország nemzetközi kapcsolatainak alakulása

Oroszország és a nemzetközi tőkeberuházások (tőkeexport és -import)

A magyar–orosz kapcsolatok jelene és perspektívái

Tanulmányok

2004–2010:   Széchenyi István Egyetem (SZE) Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr, a regionális tudományok doktora (PhD)

2000–2003:   SZE, kiegészítő egyetemi képzés, komparatív gazdaságpolitika szakirány, okleveles közgazdász

1997–2000:   Széchenyi István Főiskola, Győr, gazdálkodási szak, járműgazdálkodási szakirány, közgazdász

1999–2003:   Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium (korábban: Győri Széchenyi Szakkollégium), Győr

Munkatapasztalat

2012-   MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Budapest, tudományos főmunkatárs

2011:   MTA Világgazdasági Kutatóintézet (VKI), Budapest, tudományos főmunkatárs

2006–2011:   MTA VKI, tudományos munkatárs 

2003–2006:   MTA VKI, tudományos segédmunkatárs

2002–2003:   SZE Társadalomtudományi Tanszék, polgári szolgálat, kutatásszervező és oktatást segítő feladatkör

Nyelvismeret

angol, orosz

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Orosz befektetések a visegrádi országokban. Az elméletek temetője? Közgazdasági Szemle, 62. évf., 5. sz., 2015. május, pp. 565–586. Társszerzők: Kalotay Kálmán, Éltető Andrea és Sass Magdolna.

Russian Capital in the Visegrád Countries. Working Papers, Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Bp., 210. sz., 2014. december, 55 p. Társszerzők: Kalotay Kálmán, Éltető Andrea és Sass Magdolna.

The Contest for Gas Resources and Markets in Post-Soviet Space: Dependence and Diversification. Kihívások/Challenges, Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Bp., 212. sz., 2014. május

Central and Eastern Europe’s Dependence on Russian Gas, Western CIS Transit States and the Quest for Diversification through the Southern Corridor. Working Papers, Institute of World Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Bp., 201. sz., 2013. május, 36 p.

Inkább megy, mint jön? Orosz közvetlen tőkeberuházások Magyarországon. Geopolitika a 21. században, 3. évf., 4. sz., 2013. február, pp. 120–137.

A közép- és kelet-európai államok és az orosz gáz. Import és tranzit, függés és függetlenedés. In: Farkas Péter – Meisel Sándor – Novák Tamás (szerk.): A változó világgazdaság – útkeresések, tapasztalatok és kilátások. II. kötet: Európán kívüli régiók. MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Bp., 2012, pp. 148–177.

(szerk.): Elveszett illúziók. A világgazdaság tartós válságáról. Tanulmánykötet Fóti Gábor kollégánk emlékére. MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Bp., 2012, 312 p. Társszerkesztők: Farkas Péter és Meisel Sándor.

Az orosz gázipar helye a világban a 2010-es évek elején. Limes, 2011/3. sz., pp. 121–140.

Az orosz társaságok külföldi tőkekihelyezéseinek alakulása a világon és az orosz befektetők magyarországi jelenléte. In: Simai Mihály (szerk.): Oroszország két világ között. Akadémiai Kiadó, Bp., 2011, pp. 245–303.

Közvetlen külföldi tőkeberuházások Oroszországban, kitekintéssel az oroszországi magyar befektetőkre. In: Simai Mihály (szerk.): Oroszország két világ között. Akadémiai Kiadó, Bp., 2011, pp. 305–355.

Oroszország a világ átalakuló energiagazdálkodásában. Az orosz gáz-, olaj- és szénipar a XXI. század első évtizedének végén. In: Simai Mihály (szerk.): Oroszország két világ között. Akadémiai Kiadó, Bp., 2011, pp. 357–431.

A válság hatása az orosz gazdaságra és államra. In: Ludvig Zsuzsa – Meisel Sándor (szerk.): Kelet-Európa tanulmányok VIII. szám. Gazdasági válság a posztszovjet térségben. Oroszország, Belorusszia és Közép-Ázsia. MTA VKI, Bp., 2011, pp. 44–112.

Az orosz gázipar helyzete a világgazdaságban és hatása a nemzetközi együttműködésre. Doktori értekezés, SZE, Győr, 2010. április, 314 p.

A világgazdasági válság hatása Oroszországra – az orosz válságkezelő intézkedések. In: Weiner Csaba (szerk.): A globális válság: hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások 7. kötet. Válság Oroszországban és Ukrajnában: eltérő válságkezelési lehetőségek. MTA VKI, Bp., 2009, pp. 7–90.

Az orosz olajszektor helyzete és perspektívái. In: Novák Tamás (szerk.): Kelet-Európa Tanulmányok III. szám. Sikerek és kudarcok: a FÁK-térség energetikai és integrációs dilemmái. MTA VKI, Bp., 2008, pp. 93–168.

Russian FDI in Central and Eastern European Countries: Opportunities and Threats. Working Papers, Institute for World Economics, Hungarian Academy of Sciences, Bp., 168. sz., 2006. április, 46 p.

Oroszország gazdasága a XXI. század elején. Függőség. Műhelytanulmányok, MTA VKI, Bp., 60.sz., 2004.július, 50p.

Weiner Csaba (2018): Svein S. Andersen, Andreas Goldthau and Nick Sitter (eds.) Energy Union: Europe’s New Liberal Mercantilism?
Society and Economy, 40(2): 315–327.  https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/204.2018.40.2.8