SELECT id FROM files_files WHERE q_url='artner.annamaria' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Artner Annamária

Artner Annamária

Személyes adatok

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Telefonszám: +36302571217
E-mail:
Saját weboldal: Kattintson ide

Kutatási terület

Globális munkaerőpiac. (Foglalkoztatási viszonyok, társadalmi hatások, globalizáció-kritikai mozgalmak)

Eurózóna (válság és optimális valutaövezet, versenyképességi különbségek és válságáthárítás, Írország, Görögország)

Versenyképesség, válság és foglalkoztatás általános összefüggései. (A válság anatómiája, hosszúciklus és etapjai,a versenyképesség foglalkoztatás-csökkentő hatása, elmélet összefüggések és statisztikailag megragadható folyamatok)

Kína munkaerőpiaca, közvetlen működőtőke-kivitele

Régi és új paradigmák a világgazdaságban (a neoliberális gazdaságpolitika alternatívái, belső keresletre koncentráló politikák, új regionalizmus. Latin-Amerika, Brazília)

 

Tanulmányok

1979-84   Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Kereskedelmi Kar, Külgazdasági szak, Budapest

1986   egyetemi doktor: ("Dr. Univ."), Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Általános Közgazdasági Kar

1990   a Közgazdaságtudomány Kandidátusa, C.SC.

Munkatapasztalat

1984-től: Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet (2012-től Magyar Tiudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet) Beosztás: 1990-től tudományos főmunkatárs

2005-től: Zsigmond Király Főiskola (1039 Budapest, Kelta u. 2.) Beosztás: főiskolai tanár

Nyelvismeret

Angol: felső

Német: közép (passzív)

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Annamária Artner, Péter Róna : Euros(c)eptic - The theory of the optimum currency area and the practice of the Euro. Romanian Journal of European Affairs. Vol 12 No 2, June 2012, pp. 80-98. http://www.ier.ro/documente/rjea_vol12_no2/rjea_vol12_nr.2_site_art5_.pdf  Magyarul: Eurosz(k)epszis: az optimális valutaövezet elmélete és az euró gyakorlata. Köz-Gazdaság VII. évf. 1. sz. 2012 február pp. 83-102

Út a keresztre – Görögország kálváriája. Külügyi Szemle XI. évf. 2. szám 2012 nyár pp 165-194

A versenyképességtől a társadalmi ellenállásig In: Miszlivetz Ferenc (szerk): A bizonyosság vége avagy qou vadis demokrácia? Savaria University Press Szombathely p 232, ISBN: 978-963-9882-90-4, 2011, pp. 147-168.

Public or private? Role of state and SMEs in China. Development and Finance. VIII. évfolyam 2010/3 72-79. Magyarul: Állami vagy piaci? Az állam és a kis- és középvállatok szerepe Kínában. Fejlesztés és Finanszírozás 2010, Vol. 8 No 3. pp. 72-94

Új regionalizmus, mint válságmenedzselő stratégia: Tér és Társadalom. XXIII. évf, 2009/4 25-32 p.

EU cohesion policy and new governance - the example of the Baltic states. In: Kálmán Dezséri (szerk):New modes of governance and the EU structural and cohesion policy in the new member states, Budapest, :Akadémiai Kiadó, 2007. pp. 113-154

A növekedés ára – az ír foglalkoztatási viszonyok. Statisztikai Szemle 85. évf. 6. szám 485-506. old. 2007 http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=58,181198&_dad=portal&_schema=PORTAL

Globalizáció alulnézetben. Elnyomott csoportok – lázadó mozgalmak. Napvilág, 2006

Válság és globalizáció. Ezredvég XIII. évf. 2. szám. 2003. február

A perifériáról a centrumba? Írország gazdasági fejlődése az elmúlt évtizedekben. Budapest : Aula, 2000. 171 p.