Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)

Intézet


A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézete a világgazdasági folyamatok kutatásával, s azok Magyarországra gyakorolt hatásainak tudományos vizsgálatával foglalkozik. E téren a legnagyobb múlttal és tapasztalattal rendelkező hazai intézmény. Az Intézet jelenlegi formájában 2012. január 1-jén jött létre az 1973-ban alapított Világgazdasági Kutatóintézet bázisán.

Az Intézet kutatói évtizedek óta foglalkoznak a magyar gazdaság külső környezetében zajló gazdasági folyamatok értékelésével. Az itt folyó kutatások célja, hogy komparatív elemzések révén tárják fel a világgazdasági folyamatok mechanizmusait, az egyes országok nemzetközi hatásokra adott sikeres válaszait és kudarcait, hogy ezzel is elősegítsék a magyar gazdaság nemzetközi mozgásterének tudományos értékű vizsgálatát.

Az Intézet fontos feladatának tekinti a kutatási eredmények széles körű megismertetését, terjesztését is.