SELECT id FROM files_files WHERE q_url='lakocai.csaba' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Lakócai Csaba

Lakócai Csaba

Személyes adatok

Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Születési hely: Budapest
Telefonszám: +36304631040
E-mail:

Kutatási terület

Helyi fizetőeszközök, pénzhelyettesítők, gazdaságtörténet, fenntartható fejlődés, szociális gazdaság

Tanulmányok

2019 PTE KTK, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola (PhD abszolutórium) 
2013 Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, nemzetközi tanulmányok mesterszak 
2009 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelem alapszak

Munkatapasztalat

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet 2020 júl. -
Beosztás:
tudományos segédmunkatárs

Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet 
2020 márc. – 2020 jún.
Beosztás: kutatóasszisztens

UMR 5206 "Triangle. Action, discourses, economic and political thought", Lyon 2019; 2020 
Kutatói ösztöndíj

PTE BTK, KTK 2017; 2018
Beosztás: óraadó

MTA KRTK, Regionális Kutatások Intézete, DTO, Pécs 2017 márc. – 2019 szept.
Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Nyelvismeret

angol      ír, olvas, előad
francia    olvas 

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Lakócai, Cs. (2021): The role of location in the functioning of a local currency: La Gonette case study. European Spatial Research and Policy, 28(1): pp. 335-351.

Lakócai, Cs. (2021): A fejlődés és fejlettség sokfélesége a számok tükrében: a GDP és néhány alternatív mutató értékének összevetése a világ országaiban. KÖZ-GAZDASÁG, 16(1): pp. 13-26.

Lakócai, Cs. (2020): Jóléti állami modellek és jóllétalapú klaszterek az Európai Unió országaiban: van-e átfedés?. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet. Műhelytanulmányok, 141., 28.p.

Blanc, J., Lakócai, C.: Toward spatial analyses of local currencies: the case of France. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 24: 1 pp. 11-29., 19 p. (2020) 

Lakócai C., Zsibók Z.: Ugo Bardi, The Seneca Effect. Why Growth is Slow but Collapse is Rapid, Springer 2017, XII, 203 pages. Book review, EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY 26: 2 pp. 273-276., 4 p. (2019) 


Lakócai Cs., Gál Z., Kovács Sándor Zs.: Helyi kötődésű alternatív fizetőeszközök. Új lehetőségek a lokális pénzügyi szolgáltatások bővítésében. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 63: 4 pp. 480-497., 18 p. (2018) 

Lakócai Cs.: Város- és kerületfejlesztés újfajta megközelítésben: Javaslatok egy esetleges zuglói helyi pénz bevezetéséhez. In: Fata Ildikó, Gajzágó Éva Judit, Schuchmann Júlia (szerk.): Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon: Tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékére. 266 p. Budapest: Tomori Pál Főiskola, 2018. pp. 168-177. (Tudományos Mozaik; 14.) 

Zsibók Zs., Lakócai Cs.: Beszámoló a "Megújuló területi statisztika" című konferenciáról TERÜLETI STATISZTIKA 57:(6) pp. 686-689. (2017)