SELECT id FROM files_files WHERE q_url='meisel.sandor' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Meisel Sándor

Meisel Sándor

Személyes adatok

Beosztás: tudományos munkatárs
Születési hely: Budapest
Telefonszám: +36 30 848 70 98
E-mail:

Kutatási terület

A nemzetközi kereskedelem szabályozása

WTO

Az EU kereskedelempolitikája

A balti országok gazdasága

Tanulmányok

1988   egyetemi doktor, Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem

1983-1984   Nancy Egyetem, Európai Egyetemi Központ

1976-1981   Nemzetközi Kapcsolatok Egyeteme, Moszkva, Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Szak

Munkatapasztalat

2012-   MTA KRTK Világgazdasági Intézet, tudományos munkatárs

1994-2012   MTA Világgazdasági Kutatóintézet, tudományos munkatárs

1992-1993   Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, osztályvezető

1989-1992   Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, referens

1981-1989   Országos Tervhivatal tervgazdasági Intézet, tudományos munkatárs

Nyelvismeret

angol (szakmai felsőfok)

francia (szakmai felsőfok)

orosz (szakmai felsőfok)

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Meisel S. (2013): A világgazdasági válság és a balti országok kiútkeresése.  In: Ludvig Zs. – Meisel S. (szerk.) Eurázsiai kérdőjelek, Kelet-Európai Tanulmányok, (The world crisis and the policy of the Baltic states. In: Ludvig Zs. – Meisel S. Eurasian Challenges) .Budapest, MTA KRTK, pp. 115-142.

Meisel S. – Vida K. (2012): Összefoglaló. In: Túry G. – Vida K. (szerk.) Monitoring jelentés 2012. Politikai és gazdasági elemzés az EU10 teljesítményéről (Summary. In: Túry G. – Vida K. eds. Monitoring Report 2012, Political and economic analisys on the performance of the EU10). Budapest, MTA KRTK, pp. 105-119.

Meisel S. (2008): Az Európai Unió kereskedelempolitikája: dilemmák és válaszok. ( Trade policy of the EU: dilemmas and reactions). Köz-Gazdaság Tudományos Füzetek, Budapesti Corvinus Egyetem, III. évfolyam, 2. szám, 2008. május, pp.  85-96.

Meisel S. (2007): The experience of EU membership – two years after accession, in: Europe After Historical Enlargement, Institute for European Studies, International University Audentes, Proceedings of the Institute for European Studies, No. 3., Tallinn, 2007, pp.127-151. 

Meisel S. (2007): Az európai vállalat (Societas Europaea) kialakulása. (Emerging of the Societas Europaea). Vezetéstudomány, 2007. 10. szám, pp. 24-33.

Meisel S. (2005): Hungary: Stability of Trade Policy and its Determinants, Chapter 6. in: Drabek, Z. (ed): Can Regional Integration Arrangements Enforce Trade Discipline? The Story of the EU Enlargement, Palgrave-Macmillan, 2005, pp.193-220.