SELECT id FROM files_files WHERE q_url='simai.mihaly' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Simai Mihály

Simai Mihály

Személyes adatok

Beosztás: ny. akadémikus, kutatóprofesszor, vezető tanácsadó
Születési hely: Budapest
Telefonszám: +36308487069
E-mail:

Kutatási terület

A globalizáció elméletei,politikai,társadalmi,gazdasági következményei.

A világgazdaság szerkezeti rendszere, átalakulásának fő irányai és következményei

Multilaterális szervezetek, transznacionális vállalatok

Tudományos és műszaki fejlődés

Tanulmányok

1948-1952   Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem - kereskedelmi szak

1957   doktori fokozat

1962   közgazdaságtudományok kandidátusa

1971   közgazdaságtudományok doktora

1960   posztgraduális program keretében tanult a genfi Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében

1963   a párizsi Európai Gazdasági és Politikai Tudományok Iskolájában.

1976-1981   MTA levelező tagja

1985-   MTA rendes tagja

Munkatapasztalat

1952   Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem, tanársegéd,

1957-1959   Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi adunktus. 

1959-1960   ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága munkatársa

1961-1963   Egyetemi Docens, aMarx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Világgazdaságtan tanszék vezetője

1964-1968   ENSZ Fejlesztés-tervezési, Prognosztikai és Gazdaságpolitikai Központjának  munkatársa,  tanácsadó néhány közel-keleti arab, illetve afrikai országban.

1969-   Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Világgazdaságtan tanszékének tanára,1974-2012,a Közgazdasági Továbbképző Intézet Nemzetközi Gazdasági és Üzletpolitika szakának vezetője.

1974-ben: részt vett a MTA Világgazdasági Kutatóintézetének megalapításában, 

1974-1987   MTA Világgazdasági Kutatóintézetének igazgatóhelyettese, 

1987-1991   MTA Világgazdasági Kutatóintézetének igazgatója 

1991-1992   vezető-kutató az Egyesült Államokban , /Washington DC.US Institute of Peace/  

1993-1995   főigazgató az ENSZ Egyetem Világgazdaság-fejlesztési Intézetében / Helsinki /

1995-   az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének kutatóprofesszora

1971-1987   között különböző években tanított a George Washington Egyetemen, a DePauw Egyetemen(USA), a helsinki Egyetemen, a delhi-, a damascusi-, a khartoomi-, a kuwaiti, a seouli-, a tokiói Aoyama Gakuin Egyetemen és az amerikai hadsereg Katonai Főiskoláján.

1971-1974   között alelnöke volt az ENSZ Közszolgálati Bizottságának,1975-1981-ig alelnöke volt az ENSZ Fejlesztéstervezési Bizottságának, 1976 -81 között alelnöke volt a UNICEF Kormányzótanácsának.1976-85 között tagja volt az ENSZ transznacionális társaságokkal foglalkozó  szakértői bizottságának. 1986-1992 között tagja, illetve elnöke volt az ENSZ Egyetem Igazgatótanácsának,1995-96-ban az ENSZ Tisztviselők Továbbképző Intézete Igazgatótanácsának..Az 1970-es években konzultánsként dolgozott a Westinghouse International, a Mobil-oil, a Hitachi Asia keretében.1978-ban befektetési konzultánsként működött a Kuwaiti Arab Alapnál.1995-2005 között az ENSZ Közgyűlése megbízottjaként foglalkozott a palesztín terület felsőoktatási viszonyaival. 

1986-87-ben az amerikai Nemzetközi Tudományok Társaságának alelnöke és a Nemzetközi Tudományok Világszervezetének elnöke volt. 1977-82 között az ENSZ TÁRSASÁGOK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK elnöke volt,ezt követően örökös tiszteletbeli elnökké választották.

A győri Szechenyi Egyetem diszdoktora. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori és habilitációs tanácsának tagja és az egyetem díszdoktora.

2000 óta az ENSZ Egyetem, majd a globális  Millennium Projekt  jövőkutatási programja tervezőbizottságának tagja, szerkesztőbizottsági tag: Transnational Corporations (Genf), Ekonomika Ukraini, (Kiev)

Nyelvismeret

Orosz  felsőszintű 

Angol  felsőszintű

Francia felsőszíntű

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Könyvek:

Simai Mihály:A világgazdaság a XXI század forgatagában.Akadémiai Kiadó, Budapest 2007.

Mihaly Simai:The Age of Global Transformations:the Human Dimension. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.

Mihaly Simai:The Democratic Process and the Market.UN University Press,Tokio, 1999, 2007.

Oroszország két világ között / szerk. Simai Mihály.-Budapest : Akadémiai Kiadó, 2011.-479, [10] p. - (Nemzetközi gazdasági szakkönyvtár, ISSN 2061-1080).- 978-963-059045-7

 

Tanulmányok:

Mihaly Simai:Bonds and Conflicts:Religious Organizations in the Global Order.Religious Studies and Teology.Vol.29.No.1. 2010. Toronto  pp.31-48. 

Mihaly Simai:Poverty and Inequality in Eastern Europe and the CIS transition Economies.

Flat World,Big Gaps kötetben,Jomo K.S. with Jacques Baudot, (ed).Orient Longman,Zed Books,Third World Network.New York,2007. pp. 216-242.

Az Orosz Föderáció a XXI. század nemzetközi rendszerében / Simai Mihály, 2010. Erőközpontok és régiók a 21. század világgazdaságában / szerk. Blahó András, Kutasi Gábor, 203-221. p.

Some thoughts on the consequences of the current crisis and the transition to the post-crisis world : Opening Keynote in the World Congress of Social Economists, Montreal, June 28, 2010 / Mihaly Simai.-[Budapest] : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2010.-16 p.; 30 cm

Simai Mihály: A hatalmi viszonyok, a világgazdaság és a katonai szektor a XXI. században. Hadtudomány. 2011/4. és 2012/1. számai.

Simai, Mihály (2012) A hatalmi viszonyok a világgazdaság és a katonai szektor a XXI. században. Köz-gazdaság, 7 (2). pp. 33-77. ISSN 1788-0696

A globalizáció és a társadalomtudományok / Simai Mihály, 2011. Akadémia, a nemzet tanácsadója : Tanulmánykötet Glatz Ferenc 70. születésnapjára / főszerk, előszó Láng István, munkatárs Pannonhalmi Kálmán, szerk. Burucs Kornélia, 979-988. p.

A "tudástőke" szerepe Oroszországban : Növekedési tényező lehet-e az orosz tudomány? / Simai Mihály, 2011. Gazdasági válság a posztszovjet térségben : Oroszország, Belorusszia és Közép-Ázsia / szerk. Ludvig Zsuzsa, Meisel Sándor, 113-128. p.

A kereskedelem globalizálódása és a fenntartható fogyasztás / Simai Mihály, 2010. Fenntartható fogyasztás és növekedés határai : Új trendek a kereskedelemben / Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 27-41.p.

Vizovi dlja posztkrizisznoj szisztemi / Mihaly Simai, 2010. Ékonomika Ukrainy, 2010. 4.no. 22-29.p. F 17001

Az emberi jogok és a piaci reformok a XXI. század globális rendszerében / Simai Mihály, 2009. Állam és Jogtudomány : A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének folyóirata, vol.50. 2009. 3.no. 293-307.p. F 71 

A multilaterális együttműködés új kérdései / Simai Mihály, 2009. Fejlesztés és Finanszírozás / MFB Rt. Stratégiai Tanácsadó Testület/Ecoforum Kft., 2009. 3. 3-12.p. F 421

Napjaink globális válságának előzményei és potenciális következményei / Simai Mihály, 13-24.p., 2009. Köz-gazdaság : Tudományos Füzetek, 4.évf. 2009. 1. 13-24.p. F 435.- A szerzőnek a montreali Concordia Egyetemen szervezett nemzetközi konferencián, 2008. december 8-án tartott bevezet eladásának bővített változata 

New problems and new possibilities for the system of multilateral cooperation in the post-crisis world, 2009. Development and Finance, 2009. 3. 3-12.p. F421 

A transznacionális vállalatok stratégiái a globális gazdasági válság kezelésének folyamatában és a konszolidációban / Simai Mihály (7-72. p.), 2009. A globális válság: Hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások / szerk. Simai Mihály