SELECT id FROM files_files WHERE q_url='szigetvari.tamas' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Szigetvári Tamás

Szigetvári Tamás

Személyes adatok

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Születési idő: 1972
Születési hely: Budapest
Telefonszám: +36304743328
E-mail:

Kutatási terület

Törökország gazdasági fejlődése

Törökország és az Európai Unió

Az EU bővítése és szomszédságpolitikája

A közel-keleti és észak-afrikai országok gazdasági fejlődése

Olasz gazdaság fejlődése

Kaukázusi országok gazdasága

Infrastruktúrák nemzetközi összehasonlítása, közszolgáltatások finanszírozása

Tanulmányok

1996-2002   Nemzetközi kapcsolatok PhD-képzés, Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem

2003   PhD (Nemzetközi kapcsolatok)

1993-1994   arab nyelv és civilizáció tanulmányok, Institute Habib Bourghiba, Tunisz,

1990-1996   Budapesti Közgazgazdaságtudományi Egyetem  

1996   Okleveles közgazdász (Nemzetközi kapcsolatok szakirány)

Munkatapasztalat

1996-tudományos munkatárs, majd tudományos főmunkatárs (2003-tól)  az MTA Világgazdasági Kutatóintézetében

2010-egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet. 2012-től a Közgazdasági tanszék vezetője.

2010-2013   MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj (Törökország a XXI. században)

2008-2009   fordító, Budapest Business Journal

2002-2010   főiskolai adjunktus, majd docens, BGF Külkereskedelmi Kar

1999-2000   tudományos ösztöndíjas (DAAD), Deutsches Orient Institut, Hamburg

Nyelvismeret

Angol   általános felsőfok „C”

Német   általános felsőfok „C”

Francia   gazdasági felsőfok „C”

Olasz   gazdasági felsőfok „C”

Arab   általános középfok „C”

Orosz   általános középfok „C”

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Szigetvári Tamás: Az "arab tavasz" gazdasági vonatkozásai, Külügyi Szemle 11:(1) pp. 85-102. (2012) 

Szigetvári Tamás (szerk.): The European Union's Eastern Partnership: Experiences, Efforts and Expectations. (East European Studies; 3.) Budapest: Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, 2011. 113 p. (ISBN:978-963-301-565-0)

Szigetvári Tamás: Feltörekvő és fejlődő országok a világgazdaságban. In: Majoros Pál (szerk.) Régiók a világgazdaságban. Budapest: Perfekt Kiadó, 2011. pp. 285-303.

(ISBN:978-963-394-799-9)

Szigetvári Tamás: The European neighbourhood policy. Concept, practice, future and the priorities of Hungary. In: Ágh A, Kis-Varga J (szerk.): The global crisis and the EU responses: The perspectives of the SBH team presidency. Budapest: 'Together for Europe' Research Centre, 2009. pp. 157-174. (ISBN:978-963-06-7085-2)

Szigetvári Tamás (szerk. és társszerző) A fejlődő országok/régiók és a válság, Bp.: MTA VKI, 2009. - (A globális válság: hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások, 8. köt.). - ISBN 978-963-301-536-0. - 78 p. (http://www.vki.hu/kot/ecostat/08-Szigetvari-Tamas.pdf) 

Az iszlám jelenléte a török gazdaságban, in: Vásáry István (szerk.): Törökország és az iszlám. Az iszlám szerepe Törökország EU-csatlakozásának megítélésében, Acta et Studia VII, A vicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Piliscsaba, 2008, pp. 51-78.

Hungarian economic relations with the Arab world, Hungarian Statistical Review, Special number 11, 2007, pp. 117-135.

Szigetvári Tamás: The state of infrastructural development in Hungary 1990-2002 (társszerző: Ehrlich Éva), MEH, Budapest, 2006, p. 201

Az Európai Unió dilemmái a török csatlakozás kapcsán, Európa 2002, 2004/12., pp. 47-61.

Modernizációs kudarc Iránban. A nyugati fejlődési modell sikertelenségének okairól, Külgazdaság, 1998/4., pp. 61-77.