Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Szanyi Miklós

Szanyi Miklós

Személyes adatok

Beosztás: tudományos tanácsadó
Születési hely: Debrecen
Telefonszám: +36308487082
E-mail:

Kutatási terület

Kelet-Közép Európa átalakulásának vállalati vonatkozásai

Közvetlen külföldi befektetések

Műszaki haladás és innováció

Regionális vállalati együttműködés és versenyképesség

Kapitalizmus modelljei

Tanulmányok

1980-1984 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (külgazdasági szak)

1985-1986 Közgazdász Továbbképző Intézet (nemzetközi gazdasági kapcsolatok szak)

CSc (kandidátus): 1994

DSc (MTA doktora): 2010

Munkatapasztalat

2015-   igazgató, MTA KRTK Világgazdasági Intézet

2013-   tudományos igazgatóhelyettes, MTA KRTK Világgazdasági Intézet

2012-   tudományos tanácsadó, MTA KRTK Világgazdasági Intézet

2010-2011   tudományos tanácsadó, MTA Világgazdasági Kutató Intézet

2008-   egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar

2001-2011   tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutató Intézet

1995-2000    tudományos főmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

1985-1995    tudományos munkatárs, MTA Világgazdasági Kutató Intézet

Nyelvismeret

magyar: anyanyelv

angol: kiváló

német: kiváló

orosz: passzív

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

The reversal of the privatization logic in Central European transition economies: an essay. Acta Oeconomica 66:1 pp 33-55 (2016)

Lengyel Balázzsal együtt: Agglomerációs előnyök és regionális növekedés felzárkózó régiókban – a magyar átmenet esete. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf. 2011 október pp: 858-876

A KMT-áramlások és modernizáció a rendszerváltó országokban. In: Magas I. – Kutasi G. (szerk.): Változó világgazdaság. Globális kormányzás – vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. A Budapesti Corvinus Egyetem kiadása, Budapest, 2010. 187-218.o.

A dualitás kérdése a rendszerváltást követő gazdasági fejlődésben. Competitio, IX. évf. 1. szám 71-90.o. 2010.

A gazdasági tevékenység sűrűsödési pontjainak (klaszterek) vizsgálata. Statisztikai Szemle 87. évf. 9. szám, 921-936.o. 2009.

Tudomány és innováció, avagy mit és hogyan fejlesszen az állam az európai kis országokban? Külgazdaság, LIII. évf. május-június, 63-90.o. 2009

A versenyképesség javítása együttműködéssel: regionális klaszterek. Napvilág Kiadó 2008

Economic Transformation and Industrial Restructuring: The Hungarian Experience. Maruzen Publishing Co. Tokyo, 2012 

Industrial clusters: concepts and empirical evidence from East-Central Europe. In:  Welfens P.J.J. (ed.): Clusters in Automotive and Information & Communication Technology. Springer Verlag, 2012  pp. 90-116

Industry Cluster and Regional Economic Growth: Evidence from Hungary. Hitotsubashi Journal of Economics 51:2 December 2010  pp.: 149-167