SELECT id FROM files_files WHERE q_url='szanyi.miklos' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Centre for Economic and Regional Studies
Institute of World Economics
Listed as one of the "Top International Economic Think Tanks"
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Miklós Szanyi

Miklós Szanyi

Personal details

Position: scientific advisor
Place of birth: Debrecen
Phone: +36308487082
E-mail:

Fields of research

Microeconomic aspects of transition in Central and eastern Europe

Foreign Direct Investments

Technological development and innovation

Regional corporate cooperation and competitiveness

Models of capitalism

Education and degrees

1980-1984 Karl Marx University of Economics, Budapest

1985-1986 Institute of Postgraduate Studies in Economics, Budapest

1992   PhD (CSc)

2010   DSc

Work experience

2020-             Institute for World Economics, ELKH KRTK (research adviser)

2015-2019       Institute for World Economics, MTA KRTK (director)

2013-             Institute for World Economics, MTA KRTK (scientific deputy director)

2012-             Institute for World Economics, MTA KRTK (research adviser)

2008-             Debrecen University, Department for Economics (professor)

2001-2011:      Institute for World Economics, HAS (research adviser)

1995-2000:      Institute of Economics, HAS (senior research fellow)

1985-1995:      Institute for World Economics, HAS (research fellow)

Language skills

Hungarian: native

English: excellent

German: excellent

Russian: passive

Selected publications

 MTMT link: Link to MTMT website

Defining the Long-term Development Trends of Countries in East-Central Europe in the Context of Political Cycles. International Journal of Public Administration. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1749850 (2020)

Market Liberalism and Economic Patriotism in Capitalist World-Systems Palgrave-Macmillan, (2019, editor)

Seeking the Best Master: State Ownership in the Varieties of Capitalism. CEU Press, (2019, editor)

The Emergence of Patronage and Changing Forms of Rent Seeking in East Central Europe. Post Communist Economies. https://doi.org/10.1080/14631377.2019.1693738 (2019)

Műszaki fejlődés és hosszú távú gazdasági ciklusok. In: Szanyi – Török (szerk.): Trendek és töréspontok. Akadémiai Kiadó, Budapest 13-38 (2019)

Műszaki haladás és gazdasági növekedés. Magyar Tudomány, 179:9, 1359-1375.o. (2018)

The reversal of the privatization logic in Central European transition economies: an essay. Acta Oeconomica 66:1 pp 33-55 (2016)

Economic Transformation and Industrial Restructuring: The Hungarian Experience. Maruzen Publishing Co. Tokyo, 2012 

Lengyel Balázzsal együtt: Agglomerációs előnyök és regionális növekedés felzárkózó régiókban – a magyar átmenet esete. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf. 2011 október pp: 858-876

Industrial clusters: concepts and empirical evidence from East-Central Europe. In:  Welfens P.J.J. (ed.): Clusters in Automotive and Information & Communication Technology. Springer Verlag, 2012  pp. 90-116

Industry Cluster and Regional Economic Growth: Evidence from Hungary. Hitotsubashi Journal of Economics 51:2 December 2010 pp.: 149-167

A KMT-áramlások és modernizáció a rendszerváltó országokban. In: Magas I. – Kutasi G. (szerk.): Változó világgazdaság. Globális kormányzás – vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. A Budapesti Corvinus Egyetem kiadása, Budapest, 2010. 187-218.o.

A dualitás kérdése a rendszerváltást követő gazdasági fejlődésben. Competitio, IX. évf. 1. szám 71-90.o. 2010.

A gazdasági tevékenység sűrűsödési pontjainak (klaszterek) vizsgálata. Statisztikai Szemle 87. évf. 9. szám, 921-936.o. 2009.

Tudomány és innováció, avagy mit és hogyan fejlesszen az állam az európai kis országokban? Külgazdaság, LIII. évf. május-június, 63-90.o. 2009

A versenyképesség javítása együttműködéssel: regionális klaszterek. Napvilág Kiadó 2008