SELECT id FROM files_files WHERE q_url='szanyi.miklos' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Szanyi Miklós

Szanyi Miklós

Személyes adatok

Beosztás: tudományos tanácsadó
Születési hely: Debrecen
Telefonszám: +36308487082
E-mail:

Kutatási terület

Kelet-Közép Európa átalakulásának vállalati vonatkozásai

Közvetlen külföldi befektetések

Műszaki haladás és innováció

Regionális vállalati együttműködés és versenyképesség

Kapitalizmus modelljei

Tanulmányok

1980-1984 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (külgazdasági szak)

1985-1986 Közgazdász Továbbképző Intézet (nemzetközi gazdasági kapcsolatok szak)

CSc (kandidátus): 1994

DSc (MTA doktora): 2010

Munkatapasztalat

2020-                   tudományos tanácsadó, ELKH KRTK Világgazdasági Intézet

2015-2019            igazgató, MTA KRTK Világgazdasági Intézet

2017-                   egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, GTK

2013-2014            tudományos igazgató helyettes, MTA KRTK Világgazdasági Intézet

2010-2012            tudományos tanácsadó, MTA Világgazdasági Kutató Intézet

2001-2011            tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutató Intézet

1995-2000            tudományos főmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

1985-1995            tudományos munkatárs, MTA Világgazdasági Kutató IntézetNyelvismeret

magyar: anyanyelv

angol: kiváló

német: kiváló

orosz: passzív

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Defining the Long-term Development Trends of Countries in East-Central Europe in the Context of Political Cycles. International Journal of Public Administration. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1749850 (2020)

Market Liberalism and Economic Patriotism in Capitalist World-Systems Palgrave-Macmillan, (2019, editor)

Seeking the Best Master: State Ownership in the Varieties of Capitalism. CEU Press, (2019, editor)

The Emergence of Patronage and Changing Forms of Rent Seeking in East Central Europe. Post Communist Economies. https://doi.org/10.1080/14631377.2019.1693738 (2019)

Műszaki fejlődés és hosszú távú gazdasági ciklusok. In: Szanyi – Török (szerk.): Trendek és töréspontok. Akadémiai Kiadó, Budapest 13-38 (2019)

Műszaki haladás és gazdasági növekedés. Magyar Tudomány, 179:9, 1359-1375.o. (2018)

The reversal of the privatization logic in Central European transition economies: an essay. Acta Oeconomica 66:1 pp 33-55 (2016)

Economic Transformation and Industrial Restructuring: The Hungarian Experience. Maruzen Publishing Co. Tokyo, 2012 

Lengyel Balázzsal együtt: Agglomerációs előnyök és regionális növekedés felzárkózó régiókban – a magyar átmenet esete. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf. 2011 október pp: 858-876

Industrial clusters: concepts and empirical evidence from East-Central Europe. In:  Welfens P.J.J. (ed.): Clusters in Automotive and Information & Communication Technology. Springer Verlag, 2012  pp. 90-116

Industry Cluster and Regional Economic Growth: Evidence from Hungary. Hitotsubashi Journal of Economics 51:2 December 2010 pp.: 149-167

A KMT-áramlások és modernizáció a rendszerváltó országokban. In: Magas I. – Kutasi G. (szerk.): Változó világgazdaság. Globális kormányzás – vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. A Budapesti Corvinus Egyetem kiadása, Budapest, 2010. 187-218.o.

A dualitás kérdése a rendszerváltást követő gazdasági fejlődésben. Competitio, IX. évf. 1. szám 71-90.o. 2010.

A gazdasági tevékenység sűrűsödési pontjainak (klaszterek) vizsgálata. Statisztikai Szemle 87. évf. 9. szám, 921-936.o. 2009.

Tudomány és innováció, avagy mit és hogyan fejlesszen az állam az európai kis országokban? Külgazdaság, LIII. évf. május-június, 63-90.o. 2009

A versenyképesség javítása együttműködéssel: regionális klaszterek. Napvilág Kiadó 2008